Dechové semináře

– univerzitní vzdělání UP Olomouc 1993, 2004
– San Francisko (1996) studijní pobyt transcendentální psychologie
– Čína (2009) studijní pobyt – čínská medicína
– pěvecká praxe operního oboru ve studiu dr. Jeleny Noskové (ND Praha, Státní opera Praha)
– studium dechových technik a praktické semináře ve studiu dr. FengYun Song
– aktivní koncertní a umělecká činnost (fb)

Cesta osobního rozkvětu a rozvoje

„Jas a krása diamantu naší duše rozkvétá, když její harmonii rosíme esencí vnitřního štěstí a klidu mysli. Toto kouzlo prozáří naši bytost a právě v té chvíli je nám dáno zažehnout jiskru diamantu dalšího.“

Hlas je dechem naší duše. Zbaven nánosů zazáří v plné znělosti a kráse, jako poselství o chuti duśe podělit se o všechna svá bohatství.


Stále více se životní styl současnosti vzdaluje od přirozených procesů, prospéšných tělu a duši.
Životní tempo a tlak na výkonnost plíživě a neblaze vychyluje tělesné i duševní systémy k nenápadné degeneraci. Dýchání očišťuje naše tělo od veškerých toxinů. Z jídla, vztahů, emocí. Dopřává tělu okamžitý prostor pro regeneraci sil, zlepšuje soustředění, smyslové vnímání, zvyšuje inteligenci těla, posiluje imunitu, zlepšuje kondici kloubů a svalů, redukuje váhu, dopřává radost ze souladu, vnitřní spokojenosti a je zdrojem celé barevné škály spirituálních prožitků.

Dýchání je klíč.

Stres (různé podoby strachů ze selhání, úzkostí z neznámého, přílišná mentální činnost) změlčují dýchání, v ten okamžik se vše sevře. Buňky bez kyslíku nemůžou pracovat, tělo se přeladí do pozice ‚připraven k boji‘, vylučuje příslušné hormony a předčasně se vyčerpává. Vyzařujeme a chováme se jinak, než když jsem tzv. v pohodě.
Je-li stres dlouhodobý, následuji zdravotní potíže, protože tělo vyplavuje odpadní látky a tím zatěžuje lymfatický systém, který máme v důsledku životnîho stylu velmi zanesený a odraz v mapě naší psychosomatiky se projeví jako jakákoliv indispozice.

Přeladění těla na vyšší frekvence:

Základem je začít čistit tělo a dopřát mu čas nezbytný pro naladění a obnovu energie v buňkách, upravit jídelníček a později přidávat náročnější pohybové aktivity, které vedou k celkovému souladu těla, mysli, citu a emocí.
Lehnout si a vědomě dýchat, je tedy v jisté chvíli pro život mnohem přínosnější.

Co Vám jako hlasový trenér mohu předat:

– techniky uvolnění těla a mysli, které jsou klíčem ke krásnému znělému hlasu

– využití plného, hlubokého dechu, který vám umožní zvládat trému a stres

– schopnost rezonovat, znít a najít tak svůj skutečný hlas a skutečný výraz

– správnou a zřetelnou artikulaci, která učiní vaši řeč jasnou, srozumitelnou a zvýší její efekt

Co si ode mne, jako hlasového trenéra, můžete odnést:

– otevření vašeho těla, hlasu a mysli, které jsou zdrojem tvůrčích myšlenek, nápadů a inspirace

– zážitek plného, hlubokého dechu, který ozdravuje tělo a sytí hlas

– vaše osobní poznání, že hlas je váš přítel a spojenec, o kterého se můžete opřít

– přijetí vašeho těla jako moudrého rádce a vašeho hlasu jako mocného nástroje

Na čem spolu můžeme pracovat:

– na osobitosti a autentičnosti vašeho hlasového projevu

– na probuzení inteligence vašeho těla

– na schopnosti motivovat, zaujmout a nadchnout posluchače, spolupracovníky nebo klienty

– na schopnosti předávat svým hlasem energii a chuť spolupracovat

– na zřetelnosti, barevnosti a síle vašeho jedinečného projevu

Pro koho je práce s hlasovým trenérem určena:

– pro leadery

– pro kouče

– pro majitele firem

– pro top manažery

– pro veřejné činitele

– pro pedagogy

– pro ty, kteří se chtějí zdokonalit a pracují na svém osobním růstu

Co pro mne znamená hlas:

Hlas, to je slyšet pravé tóny svého bytí… otevírat bránu své inspiraci, tvořivosti, síle a svému vlastnímu výrazu.

Proč jsem hlasovým trenérem:

– obohacují mne objevené rozměry hlasů, jejich ukrytý potenciál

– je to svět, kterému rozumím, umím s ním pracovat a ráda Vám pomohu se v něm zorientovat

Motto

„Hlas je jedním z nejkrásnějších a nejmocnějších nástrojů, které máme k dispozici. Naladěním svého nástroje, rozezníme svůj život do sklizně uspokojujících výsledků.“