Lektorka

Když mi v roce 1997 řekl v San Franciscu lektor, že tajemství šťasného života spočívá ve správném dýchání, dost dobře jsem nechápala, jak to myslí..
Řekl: „Kdybyste vy v Evropě uměli dobře dýchat, jste daleko spokojenější..“

A téma „dýchání“ rezonovalo mým životem následujících dvacet let. Stejně tak praktikování muzikoterapie, jógy, kineziologie jako součásti pěvecké výbavy.
Jako pěvkyně musím velmi podrobně ovládat pěveckou techniku a ta, tzv. rozebraná na součástky, v principu dokonale odpovídá metodice nácviku uvědomělého dýchání ve smyslu východních filozofií.

Umění synchronicity:

Cesta do Číny zafungovala jako spínač. Svěží důchodci, co v parcích v kteroukoliv denní dobu cvičí a pružně se pohybují ulicemi, kontrastovaly s obrazy, co se mi vybavily od nás Jemné jídlo, které vás naplní nevšedními chutěmi, jemné způsoby, které vám nedovolí opětovat jinak… To byly odpovědi na moje otázky o spokojeném způsobu žití..

Setkání s osobností Feng Yun Song (www.fengyunsong.cz) bylo klíčové. Díky jejímu přístupu a studijnímu programu mám tu čest být u zdroje informací, které apikované v životě fungují směrem k osobní harmonizaci.

V roce 1995 jsem se na studijní stáži v San Francisku zabývala praktickými terapeutickými metodami pod lektorským vedením T. Taussiga (USA).

V roce 2010 jsem se na studijním pobytu v Číně věnovala zkoumání podoby tradiční čínské opery (NingBo, Ghanz Ghou, SangHaj).

V roce 2011-2013 jsem pak absolvovala několik seminářů ATHD pod vedením lektorky PhDr. Feng Yung Song PhD.