Hlasová a dechová terapie

Díky uvědomění si dechové fráze dochází ke sjednocení pocitů s prožíváním a sebeuvědomování v každém okamžiku Vymizí nejistoty, úzkosti, strachy, deprese, agrese, potlačování osobnosti.. Život dostává úplně jinou kvalitu směrem k souladu, vnitřní spokojenosti, emocionální vyrovnanosti

Studijní program:

  1. Ladění dechové fráze
  2. Ladění postoje
  3. Cvičební sestava tchi-kung
  4. Tonální terapie
  5. Dechová a hlasová autoterapie
  6. Hlasová a pěvecká příprava

Terapie hlasem a dechem Inspirovaná metodikou Autoterapie hlasem a dechem (Feng Yung Song, Praha), se věnuje problematice hlasu a dechu jako prostředku návratu k osobní přirozenosti, sebeuvědomování a sebe-jistotě.

Dech je plynutí duše.
Hlasem naše tělo promlouvá.
Zpěv je opojení vzletem.
Dech vibruje tělem a probouzí hudbou hlasu k vnitřní kráse.
Naladěným tělem se stáváme virtuozy svého života